S/O @899KMOJ @TiteAtNite @StylesMD @KelleyKelz1 @DJDrummaBoi ~ Holdin @LeftRightBoyz down! Much Love #Twenty13 #Minnesota #LRBz

S/O @899KMOJ @TiteAtNite @StylesMD @KelleyKelz1 @DJDrummaBoi ~ Holdin @LeftRightBoyz down! Much Love #Twenty13 #Minnesota #LRBz

01/25/13 at 10:11pm